LINKGYŰJTEMÉNY
Biztonságtechnika
Vállalati adatbiztonság kialakítása
Elektronikus azonosítás és adatvédelem
Csillagászat
A Naprendszer bemutatása
Fedési és pulzáló változócsillagok periódusvizsgálata
Egyéb
Az afázia megjelenési formái-esetelemzés
Az átalakuló Japán folyamatok a kultúrális, politikai és gazdasági háttér tükrében
A női munka szerepe a vidéki háztartásokban
Adalékok a pusztakutasi olvasóegylet életéhez
A Híradó képi retorikájának néhány jellegzetessége
A TextLib integrált könyvtári rendszer bemutatása és gyakorlati alkalmazása néhány kiválasztott könyvtárban
Az elidegenedés- és antropológia-vita politikai összefüggései - dolgozat
A BBC WORLD és a CNN INTERNATIONAL televíziós csatornák híradásának összehasonlítása alkalmazott nyelvészeti és tartalomelemzési szempontok szerint
AWARI, kétszemélyes játék
Adalékok a pusztakutatási olvasóegylet életéhez
Mi is az ARDF?
Elektromos érintésvédelem
A megvilágítás pszichodinamikai hatása a munkavégzés hatékonyságára
A szemüveglencse, kontaktlencse működési elve, és ebből adódó különböző hatása a szem fénytörésére
Digitális képfeldolgozás
Beatrix királyné és az Internet
A Pecznyik család
Megfigyelő eszközök a modern csillagászatban
Paradigmaváltás a tudományos publikációk könyvtári szolgáltatásának területén
Funkcionális élelmiszer amaránt bázisú száraztészta előállítása és tulajdonságai
Németh László városi könyvtár értékeink és ritkakáságaink virtuális kiállítás
Statikus WDM hálózatok tervezése genetikus algoritmussal - TDK munka
Topologikus dinamikai rendszerek
EPR-párok koherensállapot-bázisban
Kommunikációs hálózatok átlag tér modelljének kidolgozása és vizsgálata
A Mátrix című film a mémek tükrében
Anizotrop repedékenység HPS lámpák kerámia-fém kötéseiben - TDK munka
Amaránt bázisú száraztészta előállítása és tulajdonságai
"Kiilleszkedettek klubja" avagy az alkoholprobléma kezelésének új útja
A kárhelyreállító igazságszolgáltatás intézményesítésének menete Magyarországon gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők esetében
Eltérő szocializációs minták óvodai játék során való megjelenése
Ingatlan-értékbecslési módszerek az Európai Unióba tartó Magyarországon
Deviánsnak minősített viselkedésformák Magyarországon: A dark-gothic szubkultúra bemutatása
Kaotikus rendszerek
Magyarországi kártevő lepkék információs rendszere
Kontaktpotenciálos kölcsönhatások figyelembevétele többrészecskés rendszerekben
Romák, Baranya általános iskoláiban
Az önhasonlóság és skálázás kialakulásának okai kommunikációs hálózatokban
Az 1956-os forradalom története Esztergomban
A magyarországi elektronikus giro rendszer
A szerencsi kistérség munkaerő-piaci jellemzése
Szemétgyűjtő algoritmusok ismertetése, gyakorlati szemétgyűjtési feladat megoldása
Performance Evaluation of an End-to-End Measurement Based Call Admission Control Method
A tűzoltóságokon rendszeresített Ifex 3012 impulzusoltó helye, szerepe a képzésben és használatának vizsgálata
A mentőbázisok eredményességének vizsgálata és a tapasztalatok beépítése az oktatásba
A munkavédelmi oktatás szerepe a tűzoltóbalesetek megelőzésében
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság belső kommunikációja
Szolgálati csoportok formális és informális struktúrájának összehasonlítása egy kerületi tűzoltóparancsnokságon
A tűzoltás előkészítésének módozatai, az elsőnek beavatkozó tűzoltás-vezető szerepe, fontossága
A beavatkozó tűzoltók és a stressz
A stressz és a pánik jelenléte a hivatásos tűzoltók munkájában és mindennapi életükben
Égett betegek prehospitális ellátása
"Eltávozott az élők sorából" Gyászmunka a 19. század végén a Pécsi Napló gyászhíreiben
Képesség - A kép, mint a XXI. sz. uralkodó ismeretegysége
Sümeg város történeti belvárosának rehabilitációs tervének térinformatikai rendszerbe foglalása
Serdülők autogén tréning csoport terápiája
Zalaszentmihály község fejlesztési koncepciója
Haderőszervezés Magyarországon
Kódolás/dekódolás bemutatása a Board Cryptor segítségével
Bayes-statisztika és gondolkodásmód
A katolikus felnőtt evangelizáció sarokponti problémái
Film
Andrej Tarkovszkij és a keleti keresztény hagyomány
Időutazás a filmben
Médiaszemélyiségek-Korunk prófétái a filmen
Az Alien-mítosz
Attack of the Clones or Never Say Never Again: The Role of Sequels in Hollywood Film Industry
Az adaptáció és a tömegfilm kapcsolata
A tömegek művészetének mechanizmusa
Alfred Hitchcock filmfeldolgozások
Fizika
Heterogén diszlokációszerkezet tulajdonságai plasztikus deformáció során
Rendezett-rendezetlen átmenet szennyezett, diszkrét nanodrótok vezetőképességébe
Nemlokalitás és teleportáció többfotonos rendszerekben
Gyalogosokból álló rendszerek statisztikus fizikai leírása
Semleges részecskék mérése a CERN NA49 kísérleténél
A kínai pörgettyű modellezése az Interneten
Vortexek kollektív mozgásállapotai rácsszerüen szennyezett szupravezetökben - tdk munka
Atomok korrelált mozgása optikai rezonátorban
Idegenforgalom
Gyopárosfürdő idegenforgalmi fejlesztése
Informatika és telekommunikáció
Logikai játékok - NIM játék
Számítógépek operációs rendszereinek felhasználói interfészeiről
PC-k operációs rendszereinek áttekintése - dolgozat
WWW a környezetvédelem tükrében
Számítógépes vírusok és védelmi eljárások
Az SVGA videokártyák programozása
PC-s UNIX operációs rendszer alkalmazása az oktatásban
Digitális adatátvitel CATV hálózatokon
Számítógépek operációs rendszereinek felhasználói interfészeiről
A középiskolai könyvtárak lehetőségei az Interneten
A JAVA oktatási modul fejlesztése
A Web alkalmazása a fizika oktatásában
Pécsi tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar Villamos intézet szakdolgozatok
WEB publikáció mint a Sulinet program része
Az üzleti térinformatika alapjai
Rádiókapcsolat megszakadási valószínuségének számítása sztochasztikus csatornamodell alapján
SIGNE Rule-Base Subsystem for Multimedia Teleservices
Rekurzív szövegfeldolgozó függvények modellezése
8 bites számítógépek története hazánkban
Vírusok és víruskereső programok
Számítógépes vírusok
Linux - Windows hálózat kiépítése
Távfelülgyeleti rendszer WAP terminál segítségével
Ontológia kezelő modul tervezése szöveges információt kezelő informatikai rendszer számára
E-bank elektronikus szolgáltatások - ÉRÁK Gazdasági informatikus tanfolyam
Internet és multimédia a távoktatásban
Internet
Magyar internet portálok összehasonlítása
B2C marketing - Az internetes reklámok típusai - dolgozat
Az internet szerepe a távközlésben
Internetes idegenforgalmi adatbázis és keresőrendszer fejlesztése
Az Internet mint új kommunikációs csatorna
Internetezők olvasási és könyvtárlatogatási szokásai
Az Internet használatának marketing vonatkozásai
Űrkutatás az Interneten
Felhasználói viselkedés vizsgálata webszerver eseménynaplók alapján
Virtuális magánhálózat kialakítása és védelme az Interneten
Az e-business fogalomkörének tartalma és
gyakorlati megvalósulása
a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft-nél
Web Service
Irodalom
A megújulás jelképrendszere a provanszál udvari költészetben
Az ember halálszemléletének alakulása a magyar irodalomban
Marcus Valerius Martialis költeményei tükrében
Undine - A hableány motívuma a német irodalomban
Mercurius a mitológiában
Jog
A számítógépi programalkotások jogi védelme
A szerzői jog és az Internet
Az információszabadság és korlátai
Ius Armorum (A fegyverek joga)
Számítástechnikai rendszer- és adatok elleni bűncselekményekről (Esettanulmány az Elender-ügyről)
Vallási és hagyományos jogrendszerek
Elektronikus kereskedelem
A homoszexualitás társadalmi megítélése a büntetőjog, illetve a 37/2002 (IX.4.) AB határozat tükrében
A közszolgálati televíziós műsorszolgáltatás uniós szabályozásának fejlődése
Informatikai bűncselekmények
A közmeghallgatás helye, szerepe a helyi önkormányzás megvalósulásának folyamatában
A helyi rendeletalkotás elvi és gyakorlati kérdései
A véleménynyilvánítás szabadsága az Interneten
Az illetlenség fogalma az amerikai jogban és a CDA
Írország alkotmányának elemző bemutatása
Informatikai tárgyú jogalkotás kritikus elemzése
Kommunikáció és PR
Német kisebbségi újságírás Magyarországon
Környezetvédelem
A Gemenci erdő...
WWW a környezetvédelem tükrében
A csernobili-atomerőmű baleset következtében kontaminált környezeti minták stroncium tartalmának a meghatározása - TDK munka
Radioaktív hulladékok - PhD munka
A növényi inváziók hatása a társulások nitrogén-körforgalmára
Az élő természet adományai és veszélyeztetettségük
Az ürge (Citellus citellus) mikrohabitat használata Bugacpusztán
Az ökológiai tudatosság és világnézeti vetületei
Az ökoturizmus lehetőségei az Ócsai Tájvédelmi Körzetben
Édesvízért folyó konfliktusok a világban és kialakulásuk lehetőségei Magyarországon
Hulladék nyomtatott áramköri lemezek másodnyersanyagként történő újrahasznosítása
Szelíd, öko- és természetjáró turizmus, az idegenvezetés és a túravezetés összekapcsolódása
Területváltás és a gímszarvas táplálkozásának jellegzetességei egy erdo-mezogazdaság élőhelyegyüttesben
Veszélyeztetett állatfajok visszatelepítésének eredményességét befolyásoló tényezők: a kékcsőrű réce és az eurázsiai hód magyarországi visszatelepítésének összehasonlító elemzése
A magyar környezetvédelmi program és az EU követelmények
Közlekedés
A comparison of a traffic signal controlled junction and a roundabout solution at the Sluppen bridge junction in Trondheim
Megkülönböztető jelzéseit használó gépjárművek közlekedéséről és a velük szemben tanúsítandó magatartás tanításának néhány lehetősége
Kriminológia
A Transzcendentális Meditáció (TM) felhasználási lehetőségei a bűnmegelőzésben
Kultúra
Nagykőrös művelődési helyzetképe a két világháború között - dolgozat
A bonchidai Bánffy kastély
Az Arany János Református Gimnázium könyvtárának története
A magyar nem hiába teremtetett ebbe a világba
Matematika
Rule Based Transformation of Mathematical Models - TDK munka
Gazdaságmatematikai módszerek alkalmazása a külpiackutatásban
Fizikai analógiák geometriai problémák megoldásában
Győri tétele új konstruktív bizonyításának implementálása
Véges csoportok mint belső szimmetriák kvantumtérelméleti rács modellekben
Matematikus Diplomamunkák
Alkalmazott Matematikus Diplomamunkák
A GIMP Felhasználók Kézikönyvének fordítása GNU GDPL licenc alatt
Geometriai transzformációk, transzformációs egyenletek és alkalmazásuk a geoinformatikában
Cramér-Rao típusú becslések a kvantum-statisztikában
Határeloszlás-tételek urnamodellekben
A matematika elektronikus dokumentálása: MathML, OpenMath vagy TEX?
Média
Az újságok és az internet - dolgozat
Mónika show/befogadás-vizsgálat
Szép napok - a film szerepjátékra alapozott elemzése
Menedzsment
Információ és döntés - vezetői információs rendszerek Magyarországon egy konkrét példán keresztül
Részleges szervezeti átalakítások egy kisvállalatnál
Technológiaváltás - tényleg ezt akartuk?
Hatékony felvételi folyamat dinamikusan fejlődő nagyvállalatnál
Az ELMÜ Rt. Call Centerének segítése döntéstámogató szoftverrel
A bizonytalanság...
Új munkatárs a szervezetben
Mezőgazdaság
Az USA mezogazdasági szaktanácsadási hivatkozásainak adatbázisa az Interneten - TDK munka
Művelődés
A magyar művelődés helyzete a harmadik évezred küszöbén
Ókori könyv- és könyvtártörténet
Művészet
Fény és a test
Kettős női ábrázolások a filmművészetben
Nyelv
Az interferencia jelensége az angolul tanuló magyar diákoknál
A budapesti motoros rendőrök szlengje
Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből
Heroinból kukac? Szóalkotásmódok a magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengjében
Interferenciajelenségek magyar-olasz kétnyelvu gyerekek beszédében
A magyar mondatszerkezet leírása HPSG keretben
Ottlap, honlap s egyebek...
Csöcs, tőgy, avagy tejcsarnok?
A férfiak és nők szlengszókincsének vizsgálata az életkor megoszlása szerint
Javítóintézeti argó és szocializáció
A debreceni rockzenészek szlengje
Abszurd humor - nyelvi humor
Orvostudomány
A keringési rendszer matematikai modellezése

Diplomás ápolók tesztvizsgájának komputeres változata

A hallópálya agytörzsi szakaszának reciprok összeköttetései
A munkaterápia szerepe az alkoholbetegek és a pszichotikus betegek gyógyításában és rehabilitációjában
Pedagógia és oktatás
A távoktatás és az Internet
Csodaország avagy a Csodaország pedagógiai program elemzése
Virtuális osztálytermek
Az Audiotechnika távoktatási modul
Tanyai iskolák Hódmezővásárhelyen
Sugárterápiás osztályon kezelt daganatos betegek pszichés státusza és megküzdési stratégiái
A Muraközi járás népiskolái a reformkorban (1837-1841)
Anekdoták a nevelés történetéből
Fotográfia távoktatási modul fejlesztése
A kisiskolás korú gyermek világképének feltérképezése és aktualizálása a hétköznapi kommunikációban és a szerepjátékokban
Népi játszóház forgatókönyv
A segítő kapcsolatok pszichológiája
A telefonos lelkisegély szolgálatok képzése és szupervíziója a pszichodráma alkalmazásával
Sport
Az extrém sportok jelentősége napjainkban
Szállítmányozás
Eurologisztika - Nemzetközi szállításban résztvevo árúk vizsgálata - dolgozat
Szolgáltatás
Home Banking avagy kártyamentes ügyfél távkiszolgálási módok
Térképészet
Digitális domborzatmodell feldolgozása és megjelenítése térinformatikai szoftverekkel
Hidrológiai és hidrogeológiai paraméterekre történo térképszerkesztés - krigeléssel
A GPS alkalmazásának lehetoségei a tájfutó térképek készítésénél
Digitális tájfutó térképtár készítése
Tájfutótérképek készítése
A tájékozódási futó térképek története
A GPS alkalmazása a térképészetben
Térinformatikai célú GPS mérések hazai alkalmazásának feltételei
Balaton digitális domborzatmodell
A térkép szerepe a régészetben az M0-ás útgyűrű megelozo régészeti feltárásának példáján keresztül
Az Érdi-Krausz-féle vetület módosítása és általánosítása
Budapest ostromának (1944-45) kartográfiai feldolgozása
Régi katonai topográfiai térképek szelvényezése
A színek szerepe a térképi ábrázolásban
Budapest történeti topográfiája
A számítógépes játkokban előforduló térképi ábrázolások
A Kárpát-Pannon térség városhálózata
Kis magyar térképtörténet a XVIII. század elejéig
Természettudományok
Üreges katódú elektród-elrendezések optimalizálása fütött fém-ion lézer számára
Termodinamikai folyamatok a kozmológiában
Turizmus
Családi kerékpártúra Fertőrákoson és környékén
A falusi turizmus mint fejlesztési lehetoség Gergely-hegy kistérség esetében
A magyarországi kiépített barlangok idegenforgalma
Üzleti tudományok, marketing és közgazdaságtan
Egy Internet-szerelem témájú könyv kiadásának marketingterve az online marketingre is figyelemmel
Egyéni vállalkozások társadalombiztosítási és adózási kötelezettségei
Leltározási tevékenység viszgálata egy adott gazdálkodónál
A könyvvizsgálói függetlenség és felelosség a szakma iránti közbizalom gyengülésének tükrében
Vámeljárások a magyar külkereskedelem gyakorlatában
Az egyéni vállalkozások adóztatásának tapasztalatai
Adókedvezmények a társasági adóban
Gazdasági társaságok átalakulása
A magyar vámigazgatás az európai uniós csatlakozás küszöbén
Magyarország külkereskedelme és vámszabályozási rendszere az Európai Uniós csatlakozás küszöbén
Egy mezőgazdasági termelőszövetkezet átalakulási kísérletének kudarca
Információk, amelyek alapját képezik a vállalati információs rendszer működésének, avagy: Mit használ a számvitel
Gazdasági együttműködések, iparági klaszterek
Egy minőségirányítási rendszer kialakításának és használatának tapasztalatai
Döntési alternatívák egy vállalkozás megalapításánál
Számvitel a globalizáció tükrében
A pénzügyi tanácsadás, mint szolgáltatás jelentősége a pénz és tőkepiacon
Marketing stratégiák a felnőttképzésben
A vállalatirányítási integrált információs rendszerek és fejlődésük
Bank és hatalom
Vízügy
A dunafalvi Bezerédy-Holt-Duna (rehabilitációs javaslat)
Zene
A hangjegyírás a kezdetektől a tipográfiáig
Zenélô lapok - Le pagine musicali