SEGÉDLET

Valószínűleg Umberto Eco neve sokak számára ismerősnek tűnik, különösen a "Rózsa neve" című mű alkotásából. Nos, Eco a 70-es évek végén írt egy könyvet, melynek megismerése alap lehet egy jó szakdolgozat megírásához.
Felmerülhet benned az a kérdés, hogy vajon ez a mű elavult-e? Sajnos azt kell mondjam, hogy kevés kivétellel a hazai elvárások nem sokat változtak és nagy hasonlóságot mutatnak az akkori Olasz körülményekhez.
Bár a könyv alapvetően a humán témában szakdolgozóknak készült, alapjaiban megfelel bármely más szakterület (végzős) hallgatójának. A (végzős) azért van zárójelben, mivel a szakdolgozatra való felkészülést nem az utolsó évben kellene megkezdeni.

A könyv magyar kiadásának és a következő idézet forrása:
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Klukon Beatrix fordítása ISBN 963 282 708 2
Az eredeti cím: Umberto Eco: COME SI FA UNA TESI DI LAUREA 1987

Négy nyilvánvaló szabály - Eco szerint (idézet)

 • A téma feleljen meg a jelölt érdeklődési körének (kapcsolódjék addigi vizsgáihoz, olvasmányaihoz, politikai, kulturális vagy vallási nézeteihez);
 • A felhasználandó források legyenek hozzáférhetők, vagyis ne okozzanak anyagi gondot a jelöltnek;
 • A felhasználandó források legyenek kezelhetők, vagyis feleljenek meg a jelölt kulturális szintjének;
 • A kutatási módszer feleljen meg a jelölt felkészültségének.

Minden további fontos és érdekes infó a könyvben közel 300 oldalon keresztül! Eco könyvén kívül természetesen több mű is született szakdolgozat témában, főleg angol nyelvterületen.

 

Általánosságban, egy lehetséges definíció alapján a szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, szakmai tárgyakhoz kapcsolódó feladat megoldása, amelynek elkészítésével a hallgató tanúsítja, hogy jártas a tananyagon túlmenően a hazai és a nemzetközi szakirodalomban. Tanulmányaira alapozva a szakirodalom feldolgozásával képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, továbbá - különösen a választott szakterületeken - önálló munka végzésére.

Valójában azoban a szakdolgozat egy olyan tükör, melynek segítségével a dolgozat írója felmérheti viszonyát a választott szakmájához. A munka készítése közben képet alkothat arról, hogy mennyire képes nyitottan szemlélni környezetét, és felelősséggel elvégezni egy olyan munkát, melyet Ő választott. A pályakezdő önéletrajzának egyik legfontosabb eleme. Más szóval készítsünk magas színvonalú munkát, amelyben a fiatalságra jellemző kritikus szemlélettel és fantáziával bemutatunk, vizsgálunk, kitalálunk, avagy új szempontok szerint rendszerezünk valamit. Mindezt annak a figyelembevételével, hogy hiszünk abban, hogy az elvégzett munkánk valamely vállalat, szervezet, stb. számára haszonnal jár.

 

Ne felejtsük, hogy a gyűjtemények és könyvtárak kutatása nem pótolja a konzulensekkel folytatott megbeszéléseket, a dolgozat elkészítésének menetében történő tanácskérést, egyéb szakirodalmi források használatát stb. Alapkövetelmény a kutatott dolgozatok részeinek felhasználása esetén a pontos bibliográfiai forráshivatkozás! (Lásd az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról: Szjt. 34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint a megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.) A szakdolgozat tehát garancia és referencia lehet arra, hogy a hallgatók a végzés után hasonló jellegű, színvonalas elemző munkára képesek.

 

A következő részekben általánosítások vannak. Minden esetben az oktatási intézmény által kiadott iránymutatásokat kell betartani!

 

A témaválasztás mindig nehéz kérdés. Az iskolák rendszerint meghatározott témákat és témaköröket ajánlanak, melyekből lehet választani. Ezekből érdemes ötletet meríteni és kitalálni valami testhezállót, ami saját egyéniségünknek és jövőbeli céljainknak megfelel. Sőt, itt is érdemes megjegyezni, hogy hasznos lehet már az alsóbb évfolyamokban figyelemmel kísérni a kiírásra kerülő témákat. Itt már érdemes azon gondolkodni, hogy hol szeretnénk dolgozni a diploma után. Az is érdekes lehet, ha témakört választunk és ehhez a számunkra érdekes cégnél rögtön keresünk konzulenst. Ezek után jöhet a téma pontosítása, akár a külső konzulens ajánlásával. Általában az iskolák által kiadott témáktól eltérni lehet, de csak engedéllyel.

 

Határidőket ne felejtsük! Rendívül fontos a határidők betartása. Természetesen ezer és egy helyen találkozunk azzal, hogy ezt lazán kezelik, de saját dolgunk megkönnyítése és hitelességünk érdekében ezeket mindig tartsuk be.

 • A szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tevékenységek melyekhez határidők szoktak kapcsolódni:
  a témaválasztást igazoló szakdolgozati jelentkezési lap leadása
 • a hallgató által készített témavázlat és tartalomjegyzék benyújtása
 • a szakdolgozat benyújtása
 • bírálat beérkezése

A támavázlatról. A meghirdetett időpontig, általában maximum 2 oldal terjedelemben témavázlatot kell készíteni, amelyben világosan felvázolásra kerülnek a szakdolgozat súlyponti kérdései, a vizsgált probléma, valamint a probléma vizsgálatának tervezett lépései. A témavázlat elkészítése kettős célt szolgál. Egyfelől ezzel lehet dokumentálni a munka során eddig megtett lépéseket. Másfelől, a témavázlat alapján még időben visszajelzést lehet kapni arról, hogy az elvárásoknak megfelelő irányba halad-e a dolog.

 

A szakdolgozat a következő fejezetekre, elemekre tagolódhat:

 • Címlap
 • Tartalomjegyzék
 • Problémafelvetés
 • A dolgozat elméleti háttere
 • A vizsgált témával kapcsolatos hazai és nemzetközi elméleti szakirodalom bemutatása, legfontosabb megállapításainak ismertetése
 • A dolgozat eredményei
 • Összegzés, következtetések, javaslatok
 • Idegennyelvű összefoglaló (Néha szükséges)
 • Felhasznált irodalom
 • Mellékletek

Általános forma:

 

A szakdolgozatot általában 2 példányban, egy példányt bőrkötésben - kell benyújtani.
A szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme: minimum 40 és maximum 120 oldal.

Borító minta

Kötéstábla: fekete műbőrkötés, a szöveg aranyozva: szakdolgozat, év, szakdolgozó neve

Címlap minta: szakdolgozat cím, szak, szakdolgozó neve, iskola, konzulens/ek/neve, hely, év

Szövegoldal

 • Margók: baloldali max. 4,5 cm, jobboldali max 3 cm felső max. 3 cm, alsó max. 3 cm
 • Sortávolság:1,5-2
 • Betűméret:12-14-es
 • Betűtípus, köz: Times New Roman CE, Arial CE, Helvetica
 • Oldalszámozás: kötelező
 • Szövetszerkesztővel: kb. 60-65 karakter x 28 - 30 sor/oldal
 • Nyomtatás: 1 oldalas

Titkosításról. Számos esetben a szakdolgozatot titkosítani kell - általában a vállalat kérésére, ahol a dolgozat készült - mivel olyan témát dolgoz fel amely publikussága esetleges meglévő versenyelőnyöket csökkenthet. Minden esetben tisztázzuk ezt a konzulenssel és kérjünk formanyomtatványokat mind a vállalattól, mind az iskolától. Vegyük komolyan. Szerencsés esetben a feldolgozott téma olyan újításokat is tartalmazhat, amely egyéb oltalom alá is eshet. Erről a szabadalmakkal kapcsolatos előírások rendelkeznek. Azonban ne felejtsük el ilyen esetekben tisztázni azt, hogy az elkészült munka, illetve annak végeredménye valójában kinek a tulajdona.